O firme

Firma IRONEX-STEEL CONSTRUCTIONS , s r.o. (skratka I.S.C.) bola založená v roku 2004. I.S.C. s.r.o. sa vyvinula z firmy Ironex, s.r.o. a z firmy Július Dobosi – GRANIT ktorá je na trhu od roku 1992. Hlavným zameraním firmy je výroba a montáž oceľových konštrukcií. Taktiež má bohaté skúsenosti s realizáciou občianskych, bytových inžinierskych a priemyselných stavieb ako aj obnovou bytových domov. Obchodnými aktivitami a výrobným programom sa spoločnosť vyprofilovala na stabilný stavebno výrobný subjekt na domácom trhu.

Firma svojou kvalitnou prácou postupne získala medzinárodné osvedčenia kvality akosti:
IRONEX-STEEL CONSTRUCTIONS , s r.o. je certifikovaná stavebno výrobná spoločnosť podľa európskej normy riadenia kvality EN ISO 9001 ,EN ISO14001 a zaoberajúca sa komplexnou stavebnou činnosťou.

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov a v zozname partnerov verejného sektora čo nám umožňuje sa aktívne podieľať na verejnom obstarávaní a realizovaní zákaziek vo verejnom sektore.

Súčasné technologické vybavenie a priestorové kapacity našej firmy umožňuje priemernú produktivitu 300 ton za mesiac (v závislosti od typu konštrukcie).Referenčné práce