Rámové haly

Montované haly s rámovým typom oceľovej konštrukcie sú najvýhodnejšie z hľadiska efektívneho využitia priestoru. Haly dodávame zateplené alebo nezateplené, so sedlovou či pultovou strechou.

Oceľové haly sú v závislosti na šírke konštrukcie realizované buď bez stredovej podpery do 40 metrov, alebo so stredovou podperou. Prípade realizácie stavby so stredovou podperou celkové náklady za zmenšia.

Konštrukcia hál je rozdelená na tzv. moduly, čo je vzdialenosť jednotlivých rámov oceľovej konštrukcie. Tá sa pohybuje v rozmedzí 5 – 6 metrov.

Výhody rámových oceľových hál

  • do 40 metrov bez podporných stĺpov
  • možnosť predĺženia haly
  • finančná úspora
  • rýchlosť montáže

Využitie rámových hál

  • autosalóny a autoservisy
  • výrobné haly a priemyslové haly
  • skladové haly a poľnohospodárske haly
  • športové haly
  • administratívne haly a predajne

Rámové konštrukcie haly

Rámové haly sa skladajú z množstva rôznych materiálov. Základom je však nosná oceľová konštrukcia, ktorá je tvorená IPE profilmi. V strešnej časti je prepojená väznicami. Ich typ je určený na základe výpočtu, v ktorom sa zohľadňuje rozpon (šírka haly), modul, zateplenie, rozstup väzníc a snehové zaťaženie.

Priehradové oceľové konštrukcie. Priehradové väzníky sú ekonomicky výhodné z hľadiska spotreby ocele. Zvyčajne sú tvorené z Jäkl profilov ale taktiež sa používajú HEA/HEB profily. Ich použitie je vhodné u hál s veľkými rozponmi. Výrobne sú však náročnejšie než väzníky plnostenné.

Zateplené rámové haly

Rámové haly sa zatepľujú sendvičovými panelmi. Sendvičové panely sa dodávajú v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách. Vysoká požiarna odolnosť je pre tieto panely samozrejmosťou.

Nezateplené rámové haly

U objektov ktoré nebudú slúžiť ako priestory pre výrobu, nie je zateplenie sendvičovými panelmi nutné. Ich oceľové konštrukcie sú opláštené trapézovým plechom väčších hrúbok.