Montované Haly

Montované haly s rámovým typom oceľovej konštrukcie sú najvýhodnejšie z hľadiska efektívneho využitia priestoru. Haly dodávame zateplené prípadne nezateplené so sedlovou či pultovou strechou.

Oceľové haly sú v závislosti od šírky konštrukcie realizované bez stredovej podpery (do 60 metrov) alebo so stredovou podperou (nad 60 metrov). Ich použitie je vhodné u hál s veľkými rozponmi. V prípade realizácie stavby so stredovou podperou sa celkové náklady znižujú.

Konštrukcia hál je rozdelená na tzv. moduly, ktoré predstavujú vzdialenosť jednotlivých rámov oceľovej konštrukcie. Tie sa pohybujú v rozmedzí 5 až 6 metrov.

 

Výhody rámových oceľových hál

  • do 60 metrov bez podporných stĺpov
  • možnosť predĺženia haly
  • finančná úspora
  • rýchlosť montáže

Využitie rámových hál

  • autosalóny a autoservisy
  • výrobné haly a priemyslové haly
  • skladové haly a poľnohospodárske haly
  • športové haly
  • administratívne haly a predajne

Rámové konštrukcie haly

Rámové haly sa skladajú z množstva rôznych materiálov. Základom je však nosná oceľová konštrukcia, ktorá je tvorená IPE profilmi. V strešnej časti je prepojená väznicami. Ich typ sa určuje na základe výpočtu, v ktorom sa zohľadňuje rozpon (šírka haly), modul, zateplenie, rozostup väzníc a tiež snehové zaťaženie.

PRIEHRADOVÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Priehradové väzníky umožňujú vytváranie veľkých priestorov bez podporných stĺpov. Sú ekonomicky výhodnou voľbou (výhodnejšie ako rámové konštrukcie) Pri tomto type konštrukcie sa výrazne znižuje svetlá výška haly.

Zateplené rámové haly

Zateplené rámové haly Rámové haly sa zatepľujú sendvičovými panelmi. Sendvičové panely sa dodávajú v rôznych hrúbkach, vlastnostiach a farbách. Vysoká požiarna odolnosť je pre tieto panely samozrejmosťou.

NEZATEPLENÉ RÁMOVÉ HALY​

U objektov ktoré nebudú slúžiť ako priestory pre výrobu, nie je zateplenie sendvičovými panelmi nutné. Ich oceľové konštrukcie sú opláštené trapézovým plechom väčších hrúbok.

Máte záujem
o spoluprácu