Strešný a stenový systém

Ponúkame vlastné konštrukčné riešenia oceľových systémov, ku ktorým dokážeme zabezpečiť širokú škálu stenových a strešných opláštení, vhodné pre nezateplené aj zateplené objekty. 

STREŠNÝ SYSTÉM

Vďaka vlastnému konštrukčnému riešeniu oceľových strešných systémov, dokážeme zabezpečiť širokú škálu strešného opláštenia, ktoré sú vhodné pre nezateplené aj zateplené objekty.plené. Naša spoločnosť dodáva PIR,PUR a Miwo panely od výrobcov akými sú KINGSPAN, ARPANEL, PANELTECH, BALEXMETAL.

U zateplených objektov používame pre opláštenie striech sendvičové panely, alebo skladané strešné plášte, zatiaľ čo pre nezateplené objekty používame strešné trapézové plechy od slovenského výrobcu MASLEN.

STREŠNÉ OPLÁŠTENIE

Strešné opláštenie objektov je možné zvoliť z niekoľkých možností. Každá z možností má svoje špecifiká z pohľadu odlišných fyzikálno-technických parametrov a nárokov na vlastnú realizáciu. Výber strešného plášťa závisí od konkrétnych podmienok daného objektu.

Strešné opláštenie sa využíva pri strešných konštrukciách s minimálnym spádom s vysokou náročnosťou na tepelno izolačné vlastnosti. Pri strechách s nižším spádom sa využívajú ľahšie strešné panely, ktorých povrch je upravený hydroizolačnou fóliou a PUR penou, spodnú vrstvu strechy tvorí trapézový lakovaný plech. Výhodou je absencia žľabov.

STENOVÝ SYSTÉM

Vlastné riešenie oceľových stenových konštrukcií nám umožňuje vytvoriť širokú škálu stenového opláštenia pre nezateplené aj zateplené objekty. Naša spoločnosť dodáva PIR,PUR a Miwo panely od výrobcov akými sú KINGSPAN, ARPANEL, PANELTECH, BALEXMETAL.

U zateplených hál používame pre opláštenie stien sendvičové panely, alebo skladané stenové plášte, zatiaľ čo pri nezateplených objektoch používame stenový trapézový plech od slovenského výrobcu MASLEN prípadne od firmy BLACHOTRAPEZ.

STENOVÉ OPLÁŠTENIE

Stenové opláštenie objektov je možné vybrať z niekoľkých možností. Každá z možností má svoje technické špecifiká z pohľadu odlišných fyzikálno-technických parametrov a nárokov na realizáciu. Výber stenového opláštenia závisí od konkrétnych podmienok daného objektu.

Vlastné riešenie oceľových stenových konštrukcií nám umožňuje vytvoriť širokú škálu stenové opláštenia. Typ jednotlivých panelov je vybraný s ohľadom na konkrétne požiadavky, z hľadiska tepelno-izolačného, požiarneho prípadne akustického. K dispozícii je široká škála farebných prevedení rôznych druhov od syntetiky, polyuretánu cez epoxid až po certifikované ohňovzdorné nátery.
Šírka stenových panelov je z pravidla 1000, 1100 alebo 1150 mm.
Kladenie panelov je zvislé alebo vodorovné.

Máte záujem o spoluprácu