Tvarové Pálenie

Tvarové pálenie predstavuje presné pálenie, resp. rezanie hutných materiálov. V rámci našej spoločnosti ponúkame tvarové pálenie laserom prípadne plazmou. Správny spôsob tvarového pálenia sa volí na základe rezaných materiálov. Tvarové pálenie plazmou je skôr určené na rezanie vodivých materiálov, kým medzi výhody pálenia laserom patrí tvarová rôznorodosť, presnosť a rýchlosť.

TVAROVÉ PÁLENIE - LASER

Tvarové pálenie laserom zabezpečuje presné tvarové rezanie výpalkov s malým tepelným rozsahom. Medzi nesporné výhody laserového delenia patria presnosť, tvarová rôznorodosť, vysoká kvalita opracovaného povrchu a v neposlednom rade rýchlosť. Vďaka laserovej technológii dokážeme vyrábať súčiastky s vysokými nárokmi na kvalitu.

TVAROVÉ PÁLENIE - PLAZMA

Tvarové pálenie plazmou využíva na pálenie plechov zmes plynov dusíka a kyslíka. Technológia používa koncentrovaný elektrický oblúk, ktorý taví materiál účinkom vysokoteplotného lúča plazmy. Rezať možno všetky vodivé materiály s vysokou presnosťou.

Máte záujem o spoluprácu