NAŠE SLUŽBY

Máme bohaté skúsenosti s realizáciou občianskych, bytových inžinierskych a priemyselných stavieb ako aj obnovou bytových domov. 
Svojou kvalitnou prácou postupne získavame medzinárodné osvedčenia kvality akosti. Obchodnými aktivitami a výrobným programom sa naša spoločnosť vyprofilovala na stabilný stavebno výrobný subjekt na domácom trhu.