Objednávateľ:

DANTER

Miesto:

Rozmery:

Druh:

Výrobná hala

Skladba stenového plášťa:

Skladba strešného plášťa:

Máte záujem o podobnú realizáciu?

Ďalšie Referencie