Elektroinst

Komárno, SK

Objednávateľ:

Elektroinst

Miesto:

Komárno, SK

Rozmery:

12 x 12 m

Druh:

podesta

Skladba stenového plášťa:

Skladba strešného plášťa:

Máte záujem o podobnú realizáciu?

Ďalšie Referencie