HÍLEK a spol., a.s.

Bratislava, SR

Objednávateľ:

HÍLEK a spol

Miesto:

Bratislava, SR

Rozmery:

Druh:

Autosalón

Skladba stenového plášťa:

Skladba strešného plášťa:

Máte záujem o podobnú realizáciu?

Ďalšie Referencie