PODNIKATEĽSKÝ INKUBÁTOR

Komárno, SR

Objednávateľ:

COORDING,s.r.o.

Miesto:

Komárno, SR

Rozmery:

Druh:

Skladba stenového plášťa:

Skladba strešného plášťa:

Máte záujem o podobnú realizáciu?

Ďalšie Referencie